Status prawny

  • Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  • Organem prowadzącym jest: miasto stołeczne Warszawa.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz 19 z późn. zm.)
  • statut szkoły
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie
odpowiada: Joanna Skopińska
data: 09-02-2018
wytworzył: Monika Zdzymira
data: 09-02-2018
data: 09-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 12-09-2015 - Edycja treści
  • 17-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 563